27 luty 2016 r., godzina 18:00, ulica Mostowa 2/13 Kraków.

„Psychoterapia jako sztuka konkretna. O twórczości odzyskującej teraźniejszość”.

Zapraszamy na inauguracyjny wykład Krakowskiego Oddziału PTPP, który wygłosi Elżbieta Sala-Hołubowicz.

  „O sile danej dziedziny sztuki zaświadcza jej zdolność do konfrontowania się z tym, co jest jej zaprzeczeniem: muzyka podważa świat wizualny, literatura – milczenie. Po cóż zostałem psychoanalitykiem, jeśli nie po to, by bez końca porównywać język z tym, czym on nie jest?” (J.-B. Pontalis)Elżbieta Sala Hołubowicz w swoim wystąpieniu będzie chciała przyjrzeć się zjawisku, które nazywa sztuką konkretną: szczególnej odpowiedzi, jakiej udzielili twórcy na doświadczenia dwudziestego wieku. Określenie „sztuka konkretna” odnalazła w wierszu Zbigniewa Herberta Apollo i Marsjasz. Poeta nawiązuje w nim do mitu o pojedynku między bogiem sztuki a człowiekiem. Kiedy Marsjasz przegrywa, Apollo postanawia obedrzeć go ze skóry, cierpienie człowieka rodzi nową gałąź sztuki.  Co decyduje o jej specyfice? W jakim sensie psychoterapia jest sztuką? Te, oraz inne pytania staną się przedmiotem wykładu.

Elżbieta Sala-Hołubowicz jest psychologiem i członkiem  nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Od pięciu lat jest również kierownikiem Działu Edukacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. W latach 2013-2015 prowadziła zajęcia z estetyki z elementami psychologii postrzegania na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie. Jest redaktorem książki: „Sztuka i wolność. Psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem twórczości Kraków 2014 oraz autorką kilku artykułów, w tym: „Przepaść nas nie przecina, przepaść nas otacza”. O różnicach między symptomem a symbolem. Perspektywa psychoanalityczna”, w: Współczesna arteterapia. Aspekty teoretyczno-praktyczne”. I. Bugajska-Bigos, A. Steliga (red.), Nowy Sącz 2015.

Wstęp wolny