Małopolski Oddział PTPP

Krakowskie Koło myśli psychoanalitycznej zrodziło  się przede wszystkim z inicjatywy psychoterapeutki psychoanalitycznej Hanny Rzońcy. Jest to miejsce, które  integruje środowisko psychoterapeutów psychoanalitycznej pracujących w różnych miejscach Krakowa, ale także małopolski. Pierwsze spotkanie odbyło się w styczniu 2012 roku, miało ono charakter towarzyski, dający możliwość wzajemnego poznania oraz duskusyjno – superwizyjny, otwierający płaszczyznę wymiany myśli i doświadczeń. Prezesem została Hanna Rzońca, która pełniła tę funkcję do czerwca 2014r.

Koło, po zatwierdzeniu przez Zarząd PTPP przyjęło  nazwę Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. W efekcie analizy naszych  wspólnych potrzeb powstał pierwszy plan działania Koła. W ramach  comiesięcznych spotkań, naszym celem stało  się pogłębianie myśli analitycznej poprzez dyskusje nad tekstami, prezentowane referaty,  goszczenie prelegentów , koleżeńskie superwizje, współtworzenie klubu filmowego.

 

W składzie pierwszego Zarządu Koła byli:

Hanna Rzońca – prezes

Katarzyna Lenda- Woźniak – zastępca

Kinga Widyna-Woch – skarbnik

 

Jakie były nasze początki? Co nas zajmowało ?

 

Rok 2012/2013

– Spotkanie członków Koła z prezesem PTPP –  Piotrem Dworczykiem.

– Superwizje koleżeńskie,

– Dyskusja nad referatem naszego kolegi psychoanalityka Bartosza Puka pt.: „Prywatne miejsce   w publicznej przestrzeni, publiczna przestrzeń w prywatnym miejscu”

– Seminarium prowadzone przez panią Alicję Bobowską poświęcone analizie tekstu Freda Buscha „Jak odróżnić psychoanalizę od psychoterapii”

– Katarzyna Lenda – Woźniak zaprezentowała referat pt.:  „Od ekscytacji do myśli – opis przebiegu terapii pacjentki leczonej w OLZO”

– Hanna Rzońca zaprezentowała referat pt.: „Taniec życia – o tym jak trauma staje się misją. Opis przypadku.”

– Dyskusja o rozumieniu transu w religii, prowadziła Małgorzata Sacha  z zaproszonym gościem Adamem Kwaśnym.

– Marzena Urban przedstawiła główne zagadnienia z książki A. Alvarez pt.: „Żywy kontakt”

– Kinga Widyna – Woch mówiła o psychoanalizie francuskiej.

– W Muzeum Sztuki Współczesnej  MOCAK w Krakowie odbył się otwarty wykład dr hab. Małgorzaty Sachy, naszej koleżanki, psychoterapeutki psychoanalitycznej, która mówiła o analitycznym rozumieniu lęku przed kobiecością w kulturze indyjskiej. Omawiając też pokrótce swoją książkę – „Ginefobia w kulturze hinduskiej – lęk przed kobietą w dyskursie antropologicznym i psychoanalitycznym”.

 

Rok 2013/2014

– Kontynuowaliśmy superwizje koleżeńskie,

– jedno ze spotkań dotyczyło zagadnień etycznych w pracy psychoterapeuty,  analiza kodeksu etycznego PTPPa, dyskusja przypadków,

– wymiana myśli pokonferencyjnych –  referaty z różnych miejsc, różne spojrzenia, rożna tematyka , jedna metoda

– Członkowie Koła uczestniczyli w całorocznym seminarium: „Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w teorii i praktyce klinicznej” prowadzonym przez psychoanlityczkę  Panią Alicję Bobowską.

– W grudniu 2013 r. Członkowie Koła zaangażowali się w pracę w pilotażowym projekcie testującym interdyscyplinarny model leczenia zaburzeń osobowości pt.: „Centrum integracji -By móc kochać i pracować” potocznie zwanym „Peron 7F”, prowadząc terapie indywidualne uczestników projektu. W grudniu 2015 roku został nagrodzony Złotą Synapsą w dziedzinie innowacji w psychiatrii.

– Z inicjatywy Elżbiety Sali, w kwietniu 2014r, odbyła się w Krakowie w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK,  konferencja „Sztuka i wolność” adresowana do pracowników instytucji kulturalnych, arteterapeutów oraz osób zainteresowanych psychoanalityczną refleksją nad sztuką. Swoje referaty wygłosili tam m.in. członkowie Krakowskiego Koła – Elżbieta Sala oraz Bartosz Puk.

 

2014/2015

– We wrześniu 2014r odbyły się wybory nowego Zarządu krakowskiego Koła. Prezesem zarządu została Ewa Kwaśny, zastępcą Jacek Kowaleczko, skarbnikiem Milena Kuźdub. Zaplanowano plan działania na kolejny rok.

– W październiku odbyła się w Krakowie konferencja PTPPa pt. „Miłość i czas”, której współorganizatorami było kilkoro z nas. Po niej odbyło sie Walne Zebranie członków PTPP, podczas którego Prezesem Towarzystwa wybrano p. Edytę Biernacką, członkinię naszego Koła.

– W nowym składzie Koła pojawiły się nowe pomysły. Przejęliśmy od Bartka Puka pieczę nad cyklem filmowym „Kino i psychoanaliza”. W lutym po przerwie wznowiliśmy projekcje i dyskusje filmem „Ida” a dyskusję poprowadziła Edyta Biernacka z Maciejem Fortuna, niezmiennie w Kinie Mikro – instytucji partnerskiej w organizowaniu cyklu.

– W marcu odbyła się superwizja koleżeńska oraz dyskusja nad tekstem D. Winicotta  „O nienawiści w przeciwprzeniesieniu.”

– W kwietniu, maju i czerwcu omawialiśmy to co aktualnie dzieje się w środowisku – konferencje, książki. Był to czas podsumowań projektu Peronu, ale także rodzących sie myśli na temat przekształcenia Koła w Oddział.

 

2015/2016

– w listopadzie 2015 roku Koło PTPP przekształciło się w Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prezesem Zarządu została Ewa Kwaśny.