Małopolski Oddział PTPP

Aktualnie w Krakowie seminaria superwizyjne prowadzą:

 

Edyta Biernacka

Alicja Bobowska

Wojciech Hańbowski

Dr Brian Martindale

Iwona Olechowska

Athanasia Perdiki – Tomkowicz

Bartosz Puk

Katarzyna Synówka

Cezary Żechowski